VRÁCENÍ ZBOŽÍ PÁR TIPŮ DALŠÍ INFORMACE


Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

Postup pro navrácení zboží v zákonné 14ti denní lhůtě

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem z naší firemní prodejny.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí

Jak zboží vrátit

  • Zasláním zboží a vyplněného písemného formuláře Odstoupení od smlouvy na naši adresu
  • Osobně v naší firemní prodejně
Adresa Kontakt Ke stažení
MPM-Quality v.o.s.
Příborská 1473
738 02 Frýdek-Místek
+420 558 441 194
info@preciosa-hodinky.cz
Odstoupení od smlouvy
Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme,uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Vrácení peněz

  • Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději však 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení .

Pár tipů

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má MPM-Quality v.o.s. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít MPM-Quality v.o.s. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na zboží posuzujeme každý případ odstoupení od smlouvy individuálně.

Dodržení 14ti denní lhůty

  • Pro dodržení lhůty je rozhodující datum odeslání dokumentu Odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
  • Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů (nikoliv pracovních) a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem

Další informace