ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NA CO SI DÁT POZOR DALŠÍ INFORMACE


Obecné záruční podmínky

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi a řídí se ustanovením občanského zákoníku - č. 89/2012 sb. Datum prodeje najdete v přiloženém záručním listu. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Záruka se nevztahuje na porušení těchto záručních podmínek

HODINKY

 • vodotěsnost
  • neplatí pro označení 5 ATM a výše
  • u mechanických, automatických a titanových hodinek neplatí pro označení 10 ATM a výše
 • baterie
  • záruka baterie je 24 měsíců, ale doba její životnosti je závislá na podmínkách užívání a je kratší než doba záruky
 • mechanické poškození
  • plastového nebo kovového pouzdra
  • řemínku nebo tahu vzniklého oděrem
  • skla
 • opotřebení běžným nošením
 • poškození způsobené
  • nárazem
  • úderem
  • chemickými látkami
  • korozí
  • stykem se silným magnetickým polem
  • vysokými teplotami nebo jejich náhlým změnám
 • vady způsobené nedodržením návodu k používání
 • vady způsobené cizím zásahem
  • např. neodborná výměna baterie atd.

Na co si dát pozor

Součástí záručního listu je návod k užívání. Před použitím je nutno jej prostudovat a dodržovat postupy. Zvláště u nastavení vašeho produktu.

Obecné informace pro používání hodinek

 • Baterie je do strojku vložena při výrobě hodinek a slouží k hlavně k otestování hodinek po jejich kompletaci. Vzhledem k tomu, nemusí mít baterie v při prodeji plnou kapacitu. Pokud se budou nově koupené hodinky zastavovat nebo zpožďovat je nutné takovouto baterii vyměnit v odborném servisu. U vodotěsných modelů je nutné provést tlakovou zkoušku vodotěsnosti na deklarovaný tlak.
 • Životnost koženého řemínku ovlivňuje mnoho faktorů voda, pot, chemické prostředky, saponáty deodoranty. Všeobecně platí pokud není impregnován není určen k použití ve vodě. Životnost kvalitního koženého řemínku je přibližně 6 měsíců, je však výrazně ovlivněna výše popsanými faktory.
 • Chraňte hodinky před přímým slunečním zářením a neponechávejte je příliš dlouho v extrémně horkém nebo chladném prostředí, taktéž se vyvarujte prudkým změnám teploty.
Je-li vám vše jasné, přejděte na stránku Jak na reklamace, kde zjistíte postup průběhu reklamací u nás.

Další informace