• Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku

  • Reklamační řád se vztahuje jen na zboží, které je v době  reklamace, ještě v záruční době

  • Tento reklamační řád se nevztahuje na reklamní dárky

Souhlas a seznámení se s reklamačním řádem

  • Převzetím zboží, provedením platby nebo odesláním objednávky, stvrzuje zákazník souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním

  • Převzetím zboží se rozumí přebírka zboží od dopravce, na prodejně nebo na poště

Kontrola zboží při přebírce

  • Zákazník je povinen zkontrolovat zásilku, zda nejeví známky poničení. V případě zjevného poničení zásilky zákazník zásilku nepřijme

  • V případě, že zboží neodpovídá objednávce nebo jeví známky poškození až po otevření zásilky, neprodleně nás kontaktuje na hotovky@hotovky.cz nebo na tel.: 774 720 612

Nelze reklamovat zboží pokud:

  • bylo nesprávně skladováno

  • bylo použito nesprávným způsobem v rozporu s návodem použití

  • jeví známky mechanického poškození po úderu či pádu

  • jeví známky působení přírodních živlů