VÁŠ NÁKUPNÍ KOŠÍK

Udělujete tímto souhlas provozovateli obchodu Hotovky s.r.o., se sídlem Dobrá 485, 73951 Dobrá, IČ: 26829266 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala především tyto osobní údaje:

  • jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace nebo firmy

Účel a doba zpracování vašich osobních údajů

Jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace nebo firmy je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účely přímého marketingu (tj. nabízení produktů Správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

Cookies

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Cookies třetích stran

Google Analytics

Získání statistických informací

Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Cookies třetích stran

Google Adwords

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)

365 dní

Cookies třetích stran

Pixel Facebook

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)

180 dní

Kontaktní údaje správce

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce:

  • e-mail: hotovky@hotovky.cz
  • adresa: Dobrá 485, 73951 Dobrá

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i třetí osoby, zejména IT, právní a marketingoví poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Případně to mohou být další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době provozovatel nevyužívá.

Vaše práva související s ochranou vašich osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

  • na přenositelnost údajů,

  • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Prostudujte si naše kompletní “Zásady zpracování osobních údajů